Käyttöehdot

Käyttö­ehdot

Tietojen toimitus, tallennus ja turvallisuus

versio: 1.0 | päiväys: 31.01.2022

Asiakkaan vastuulla on antaa tiedot Predicell Oy:n antamiden ohjeiden mukaisesti ja asiakas vastaa myös annettujen tietojen oikeellisuudesta.

Asiakas antaa Predicell Oy:lle seuraavat tiedot seurattavia loppuasiakkaita varten:  

 1. juokseva tunnus;
 2. yksilöivä asiakastunnus (tunnistamattajättäminen); 
 3. laitetunnus (esim. Withings ID, Polar ID, Emfit ID  ja niin edelleen); 
 4. sukupuoli; 
 5. syntymäaika; 
 6. perussairaudet (ICD10) ja/tai toimintakykytaso (ICF-koodisto); 
 7. liikkuvuuden apuvälineet; 
 8. avun tarve; 
 9. alkamispäivän seuranta; 
 10. päättymispäivän seuranta; 
 11. osallistumisen syy;
 12. talousmuoto  (yksin, pariskunta jne.) ;
 13. asumismuoto (omakotitalo, kerrostalo jne.);   
 14. paino; 
 15. henkilön pituus; 
 16. tiedot lemmikeistä; 
 17. lääkkeiden luettelo.

 

Tässä kerättävät tiedot ovat sopimuksen tekemisen aikaan tiedossa olevia tietoja. Jos muita tietoja kerätään, ne yksilöidään erikseen muissa asiakirjoissa projektin aikana. Näiden Predicell Oy:lle toimitettujen tietojen lisäksi asiakas pitää omissa tiedoissaan tietoja siitä yksittäisestä asiakkaasta, jota Predicell Oy:lle annettavat tiedot koskevat. Näiden tietojen lisäksi Predicell Oy saa käyttöönsa loppukäyttäjien laitteiden  keräämät  tiedot. Predicell Oy:llä on myös oikeus analysoida tietoja  loppukäyttäjän hyvinvoinnin seuraamiseksi.  

Predicell Oy:n palvelun tiedot tallennetaan Amazon Web Services (AWS) pilviympäristöön. Pilvitieto sijaitsee ETA:ssa. Henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa tallennettujen tietojen perusteella. Tässä kuvatut tiedot ovat vain Predicell Oy:n asianmukaisen henkilöstön ja Predicell Oy:n palveluksessa olevien luotettujen alihankkijoiden saatavilla. Sopimuksen allekirjoittamisen aikaan Stonesaw Oy on ainoa alihankkija. 

Predicell Oy:n henkilöstöllä ja alihankkijoilla on voimassa olevat salassapitosopimukset, ja heitä ohjeistetaan asianmukaisesti tietojen käsittelyssä. Asiakasyhteyshenkilöt saavat käyttöönsä loppukäyttäjän Keräämät tiedot Predicell Oy:n järjestelmästä. Palvelun asiakasyhteyshenkilöt eivät pysty tunnistamaan loppukäyttäjiä luonnollisille henkilöille, mutta selvyydenvuoksi tämä voidaan tehdä asiakkaan omien tietojen kautta. 

Analyysien tuottamisen lisäksi Predicell Oy käyttää kerättyä tietoa tutkimusaineistona palvelun kehittämisessä, tilastollisissa tarkoituksissa tai muutoin toimintansa ja vaikuttavuuden edistämisessä. 

Mitään näihin tarkoituksiin kerättyjä tietoja ei liitetä yksilöön.