Megatrendit

Mega­trendit

Olemme ihmisiä. Toisinaan me tai läheisemme sairastuvat, loukkaantuvat tai tarvitsevat muutoin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Toimintamallimme varmistaa hoitotasapainon niissä kaikissa.

Me Predicellissä autamme yhteisöjä ja yrityksiä tuottamaan palvelut älykkäästi, kuitenkin yksilölliset tarpeet huomioiden. Samalla vahvistamalla asiakkaan itseluottamusta ja motivaatiota, teemme hänestä aktiivisen toimijan passiivisen palvelun vastaanottajan sijasta. Tämä muuttaa niin asiakas-, palvelu- kuin työntekijäkokemuksenkin täysin.

Toimintamallimme haastaa perinteisen selvin ja mitatuin numeroin. Älykkäillä palveluilla voimme nopeuttaa kuntoutusprosessia jopa puoleen verrattuna perinteiseen toimintamallin. Päivystyskäyntejä tarvitaan 40% vähemmän, ja tarvetta perusterveydenhuollon vastaanottopalveluille voidaan laskea sitäkin kymmenyksellä.

Listasimme vastauksemme 5 terveydenhuollon megatrendiin.

1. Datan kasvu ja digitalisaatio 

Digitaalinen jalanjälkemme kasvaa eksponentiaalisesti päivittäin. Tuotamme merkittävää tietoa hyvinvoinnistamme sekä terveydentilastamme tiedostamatta tai tiedostaen. Predicell valjastaa tämän asiakkaan/potilaan alikäytetyimmän voimavaran palveluprosessien supervoimaksi.

Tämän mahdollistaa älykkäät yksilöllisessä käytössä olevat terveydentilan mittalaitteet, sensorit ja verkkopalvelut.

2. Omahoidon lisääntyminen

Terveydenhuollon digitalisaatio mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan terveydentilan sieltä, missä asiakas/potilas/ihminen kulloinkin on.

Hyödyntämällä omahoidon ja omadatan käsittelyn menetelmiä emme pelkästään tehosta toimintaa vaan vahvistamme omistajuutta niin asiakkaan/potilaan kuin sote-ammattilaisten kesken ja välillä.

3. Genetiikka

Olemme ja haluamme olla entistää tietoisempia, mistä olemme tulleet, jotta voimme vaikuttaa siihen, minne olemme matkalla. Geenitiedon yhdistäminen terveyden omadataan mahdollistaa yksilötasolla itselle parhaiden terveyttä edistävien valintojen tekemisen. Aina tämä ei riitä. Tästä syystä perimädatan yhdistäminen terveyden omadataan optimoi terveytesi. Aina tämäkään ei riitä. Näitä samoja tietoja/dataa hyödyntäen sote-ammattilaiset tuottavat tarpeen tulleen yksilöllisesti muotoillut palvelut ihmiseltä ihmiselle – tietämyksellä.

4. Älykkäät tietojärjestelmät

Digitalisaatio mahdollistaa dataan perustuvan palvelutuotannon. Omahoidon trendin kasvaessa mitä erilaisemmille terveysdatan mittalaitteille on tarvetta. Kuitenkin, meillä on yksi terveys. Tuetaan älykkäillä, oppivilla järjestelmillä ihmisiä omistamaan terveytensä. Ja kun jotain kuitenkin tapahtuu, autetaan ammattilaisia onnistumaan parhailla mahdollisilla työkaluilla.

5. Virtuaali­ympäristöt

Voimme visioda VR:n mahdollisuuksista tukemassa esim. etäkäyntien muodossa – specialista virtuaalisena toimintakohteeseen, esim. lääkäri kotisairaanhoidossa tai ensiavun ammattilainen turva-auttajan avuksi. Kaiken taustalle tarvitaan kuitenkin eheä tieto potilaan oikeasta tilasta.